پزشکی

مدیریت کرونا توسط ترکیه از نظر سازمان بهداشت جهانی

  مدیر دفتر سازمان بهداشت جهانی در اروپا از تجربه موفق ترکیه در مبارزه با ویروس کوید-۱۹ شد ، ابراز خوشحالی كرد. وی همچنین بر لزوم انتقال تجربه موفق ترکیه در مبارزه با ویروس به انتشارات دانشگاهی تأکید کرد. وی افزود من بسیار...

افتتاح مرکز تست کرونا در فرودگاه استانبول

دولت ترکیه توانسته برای نبرد با ویروس کرونا به موفقیت های بزرگی دست یابد. این کشور که دارای بزرگترین فرودگاه جهان در استانبول می باشد، از افتتاح مرکز آزمایش ویروس کرونا برای مسافران ورودی و خروجی ترکیه با بهترین استانداردهای...

مقایسه ملک ها

مقایسه