تست کرونا ، فرودگاه استانبول

افتتاح مرکز تست کرونا در فرودگاه استانبول

دولت ترکیه توانسته برای نبرد با ویروس کرونا به موفقیت های بزرگی دست یابد. این کشور که دارای بزرگترین فرودگاه جهان در استانبول می باشد، از افتتاح مرکز آزمایش ویروس کرونا برای مسافران ورودی و خروجی ترکیه با بهترین استانداردهای...

لیست ها را مقایسه کنید

مقایسه کنید